Author archives: Solidarność

Raport Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, powołana przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 18 marca 2017 r. opublikowała swój pierwszy raport zatytułowany „Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0”. Zawiera on niezmiernie interesujące zestawienia i analizy dotyczące projektów założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przygotowanych przez trzy zespoły ministerialne.…

Czytaj więcej

Spotkanie Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Wrocław w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym

W odpowiedzi na apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” zawarty w stanowisku  nr 7 z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie działań organizacji zakładowych związanych z pracami nad projektem ustawy 2.0, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego zorganizowała 3 kwietnia spotkanie przedstawicieli  „S” uczelni wrocławskich. Na spotkaniu omawiano ewentualne skutki proponowanych uregulowań prawnych przygotowanych…

Czytaj więcej

Pismo JM Rektora w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania z komentarzem KZ

W nawiązaniu do pisma JM Rektora UWr prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z 14.03.2017 r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania, pragniemy zauważyć, że według posiadanych przez nas informacji, zmiana ta dokonana w oparciu o zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.12.2016 roku, wciąż budzi wątpliwości wśród pracowników, szczególnie w kontekście wspomnianej w piśmie…

Czytaj więcej

Zmiany kategorii zaszeregowania

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi  zmiany kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w dniu 13.03.2017 roku odbyło się spotkanie Jego Magnificencji Rektora UWr  prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w naszej Uczelni. W spotkaniu oprócz Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UWr – dr. Andrzeja Dąbrowskiego i Prezesa Rady…

Czytaj więcej

Niech czapki zostaną na głowach…

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim wyraża dezaprobatę dla wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Kolegi Piotra Dudy, bezpośrednio angażujących Związek w działalność polityczną. Przypominamy, że kandydując na obecnie zajmowane stanowisko Kolega Przewodniczący deklarował odpolitycznienie roli „Solidarności” i zachowanie dystansu wobec partii politycznych. Uważamy, że „Solidarność” powinna skupić się na działalności związkowej, czemu angażowanie…

Czytaj więcej

Święta tuż …

Tak wiele trzeba, aby nie pozbawić życia naszego nadziei. Nadzieja umiera ostatnia. A może nie umiera nigdy. Człowiek chce mieć nadzieję. Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego. Nadzieję. Ufność, że to się spełni. Nadzieję. Możliwość spełnienia czegoś. Nadzieja jest darem Światła. A teraz gdzieś ten sens nadziei się ukrył. Przykrył go śnieg? Śniegu ani śladu. Zupełnie…

Czytaj więcej

Dobra wiadomość w sprawie dodatków specjalnych

Pracownicy, którym w wyniku słynnego „audytu” nie włączono dodatków specjalnych do wynagrodzenia, w przeciwieństwie do koleżanek i kolegów pracujących w takich samych warunkach, którym dodatek ten włączono do pensji,  zaczęli w końcu dostawać nowe angaże, już z owym dodatkiem. Batalia o równe traktowanie pracowników, którą rozpoczęła nasza Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” rok temu wreszcie dobiega…

Czytaj więcej

Życzenia na Święta i Nowy Rok

Mijający rok przyniósł na naszej Uczelni znaczące zmiany. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” z nieukrywaną radością, a zarazem z wielką nadzieją powitała wybór Pana Profesora Adama Jezierskiego na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez szereg lat działalności na Uniwersytecie Wrocławskim  „Solidarność”  zawsze działała na drodze szeroko rozumianego kompromisu i poszukiwania porozumienia z władzami Uczelni. Mamy nadzieję, że wzajemny…

Czytaj więcej

2 CZERWCA ZAGŁOSUJMY NA ANDRZEJA JABŁOŃSKIEGO!

Andrzej Jabłoński ponownie Senatorem! Dokładnie tak chcielibyśmy napisać po jakże ważnych wyborach, które odbędą się już 2 czerwca bieżącego roku. Wynika to z naszej głębokiej wiary w związkowców, sympatyków „Solidarności” i ogół ludzi dobrej woli, którym zależy na dobrym kierunku rozwoju naszego Uniwersytetu. Kolega Andrzej Jabłoński był Senatorem kadencji lat 2012-2016  i przysłowiowego konia z…

Czytaj więcej

Choroby zawodowe a ochrona prawa do pracy

W najnowszym wydaniu „Tygodnia z Tygodnikiem Solidarność” opublikowano raport „Tygodnika Solidarność” na temat stanu zdrowia mężczyzn. Czytamy tam, że „wielu czynnych zawodowo mężczyzn mających dziś 30-50 lat nigdy nie zazna smaku emerytury, ponieważ jej nie dożyje.” W raporcie wskazano na różnicę pomiędzy pracownikami fizycznymi a pracownikami umysłowymi. Ci pierwsi, „chociaż mają często dość poważne problemy…

Czytaj więcej