Author archives:

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie protestów akademickich w Polsce

  Wrocław, 08. czerwca 2018 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego popiera ogólnopolski protest studentów Uniwersytetu w Białymstoku,  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Głos sprzeciwu przeciwko ustawie 2.0 w obecnym kształcie jest coraz donośniejszy. Do tej pory jedynym krytycznym głosem…

Czytaj więcej

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

 We wtorek 5.06 zakończyło się XXX  Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Wybrano nowe władze Regionu i delegatów na Zjazd Krajowy http://solidarnosc.wroc.pl/zakonczyl-sie-xxx-wzd-regionu-dolny-slask/ Sporo uwagi poświęcono procedowanej właśnie w sejmie nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, do której nasz związek odnosi się niezwykle krytycznie. Przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności”, który był gościem naszego zebrania, przedstawił zebranym…

Czytaj więcej

List otwarty KZ Solidarności Politechniki Wrocławskiej

Komisja Zakładowa „Solidarności” Uniwersytetu Wrocławskiego w pełni popiera stanowisko Koleżanek i Kolegów z Politechniki Wrocławskiej zawarte w liście skierowanym do Prezydenta RP, dotyczącym zarówno projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym jak i samego procesu legislacyjnego. Poniżej prezentujemy treść listu.   Wrocław, dnia 29 maja 2018 rok SZANOWNY PAN ANDRZEJ DUDA PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komisja Zakładowa…

Czytaj więcej

Nasz przedstawiciel w Radzie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

W dniach 18 – 19 maja w Falentach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Wybrano nowe władze Sekcji na kadencję 2018-2022. Członkiem Rady KSN został przedstawiciel naszej uczelnianej organizacji Kolega Rafał Szubert. Gratulujemy wyboru! Informacje dotyczące składu nowej Rady można znaleźć tutaj.…

Czytaj więcej

List otwarty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w Falentach k. Warszawy w dniu 18 maja 2018 r. przedstawili swój list otwarty prezentujący ocenę zmian, które w sferze nauki i szkolnictwa wyższego spowoduje przyjęcie nowego prawa w jego kształcie zawartym w aktualnych projektach ustaw oraz żądania zmian w obecnie przewidzianych rozwiązaniach.…

Czytaj więcej

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zostanie uchwalona ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Analiza projektów tych ustaw wskazuje na to, że wbrew deklaracjom Ministra Nauki nowe prawo w praktyce zlikwiduje autonomię uczelni i wprowadzi rozwiązania zagrażające wolności nauki i niekorzystne…

Czytaj więcej

Spotkanie Wrocławskiego Ośrodka Krajowej Sekcji Nauki

We wtorek 8 maja odbyło się w siedzibie NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej pierwsze, po wyborach uczelnianych, spotkanie Wrocławskiego Ośrodka Krajowej Sekcji Nauki. Koordynatorem została ponownie dr hab. Ewa Rysiakiewicz–Pasek z PWr. Delegaci na WZD KSN poruszyli na spotkaniu zagadnienia: dotyczące sytuacji nauczycieli akademickich w świetle nowych zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów wprowadzanych ustawą…

Czytaj więcej

Nowa informacja o prawach autorskich

Z najnowszych danych Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, że zgodnie z naszymi poprzednimi informacjami, nowelizacja przepisów ustawy, przywracająca poprzednie brzmienie przepisu dotyczącego 50% kosztów uzyskania przychodu, obejmujące pracowników dydaktycznych uczelni, właśnie wczoraj opuściła komisje sejmowe i została skierowana do przegłosowania przez posiedzenie plenarne sejmu. Najprawdopodobniej nowelizacja ta zostanie uchwalona jeszcze na obecnym posiedzeniu parlamentu. Mamy nadzieję,…

Czytaj więcej

Depresja a praca

Do niedawna depresja była stygmatyzowana. Pracownik cierpiący na tę dokuczliwą dolegliwość unikał rozmawiania na ten temat, by nie przylgnęła do niego łatka „świra”. A tak się działo, gdy depresja i inne schorzenia o podłożu psychicznym należały do rzadkich. Tymczasem, jak donoszą publikatory, z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania Polacy przebywali na zwolnieniach chorobowych tylko…

Czytaj więcej