Category Archives: Archiwum aktualności i komentarzy

Zmiany kategorii zaszeregowania

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi  zmiany kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w dniu 13.03.2017 roku odbyło się spotkanie Jego Magnificencji Rektora UWr  prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w naszej Uczelni. W spotkaniu oprócz Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UWr – dr. Andrzeja Dąbrowskiego i Prezesa Rady…

Czytaj więcej

Niech czapki zostaną na głowach…

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim wyraża dezaprobatę dla wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Kolegi Piotra Dudy, bezpośrednio angażujących Związek w działalność polityczną. Przypominamy, że kandydując na obecnie zajmowane stanowisko Kolega Przewodniczący deklarował odpolitycznienie roli „Solidarności” i zachowanie dystansu wobec partii politycznych. Uważamy, że „Solidarność” powinna skupić się na działalności związkowej, czemu angażowanie…

Czytaj więcej

Święta tuż …

Tak wiele trzeba, aby nie pozbawić życia naszego nadziei. Nadzieja umiera ostatnia. A może nie umiera nigdy. Człowiek chce mieć nadzieję. Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego. Nadzieję. Ufność, że to się spełni. Nadzieję. Możliwość spełnienia czegoś. Nadzieja jest darem Światła. A teraz gdzieś ten sens nadziei się ukrył. Przykrył go śnieg? Śniegu ani śladu. Zupełnie…

Czytaj więcej

Życzenia na Święta i Nowy Rok

Mijający rok przyniósł na naszej Uczelni znaczące zmiany. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” z nieukrywaną radością, a zarazem z wielką nadzieją powitała wybór Pana Profesora Adama Jezierskiego na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez szereg lat działalności na Uniwersytecie Wrocławskim  „Solidarność”  zawsze działała na drodze szeroko rozumianego kompromisu i poszukiwania porozumienia z władzami Uczelni. Mamy nadzieję, że wzajemny…

Czytaj więcej

2 CZERWCA ZAGŁOSUJMY NA ANDRZEJA JABŁOŃSKIEGO!

Andrzej Jabłoński ponownie Senatorem! Dokładnie tak chcielibyśmy napisać po jakże ważnych wyborach, które odbędą się już 2 czerwca bieżącego roku. Wynika to z naszej głębokiej wiary w związkowców, sympatyków „Solidarności” i ogół ludzi dobrej woli, którym zależy na dobrym kierunku rozwoju naszego Uniwersytetu. Kolega Andrzej Jabłoński był Senatorem kadencji lat 2012-2016  i przysłowiowego konia z…

Czytaj więcej

Choroby zawodowe a ochrona prawa do pracy

W najnowszym wydaniu „Tygodnia z Tygodnikiem Solidarność” opublikowano raport „Tygodnika Solidarność” na temat stanu zdrowia mężczyzn. Czytamy tam, że „wielu czynnych zawodowo mężczyzn mających dziś 30-50 lat nigdy nie zazna smaku emerytury, ponieważ jej nie dożyje.” W raporcie wskazano na różnicę pomiędzy pracownikami fizycznymi a pracownikami umysłowymi. Ci pierwsi, „chociaż mają często dość poważne problemy…

Czytaj więcej

Walne Zebranie Delegatów

W dniu 9 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w sali nr 119 budynku Wydziału Fizyki i Astronomii UWr – pl. Maksa Borna 9 (I piętro) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim. Porządek zebrania: Wystąpienie Przewodniczącego Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” – kol. Kazimierza Kimso Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej w…

Czytaj więcej

Odszedł Czesław Malczewski

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 30 marca 2016 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz Kolega i Przyjaciel – Czesiu Malczewski. Był przez lata związany z naszą uczelnią poprzez działalność naukową i dydaktyczną w Instytucie Pedagogiki oraz pracę społeczną w uniwersyteckiej „Solidarności”, gdzie pełnił m.in. funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Był niezwykle wrażliwym,…

Czytaj więcej

Pascha. Poznanie Prawdziwego Boga i Prawdziwego Człowieka

Odprawianie Wielkiego Postu. Czasu danego nam po to, abyśmy mogli zebrać się w sobie, skoncentrować się i przygotować na dni paschalne. Nadrobić zaniedbania, poradzić sobie z problemami w życiu duchowym, które tak ucierpiało z powodu nieuporządkowanego życia, rozproszenia, lenistwa. Dęte pustosłowie? Obraza majestatu? Dostojeństwa? Powagi lub okazałości jakichś osób? Niewiele można poradzić człowiekowi, który tak…

Czytaj więcej

Wielkanocne życzenia

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Komisja…

Czytaj więcej