Dobra wiadomość w sprawie dodatków specjalnych

Pracownicy, którym w wyniku słynnego „audytu” nie włączono dodatków specjalnych do wynagrodzenia, w przeciwieństwie do koleżanek i kolegów pracujących w takich samych warunkach, którym dodatek ten włączono do pensji,  zaczęli w końcu dostawać nowe angaże, już z owym dodatkiem.

Batalia o równe traktowanie pracowników, którą rozpoczęła nasza Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” rok temu wreszcie dobiega końca. Dlaczego jednak musiała trwać tak długo?

Pragniemy w tym miejscu podziękować Państwowej Inspekcji Pracy, a szczególnie Panu inspektorowi Łukaszowi Paroniowi, za wszechstronną pomoc, profesjonalizm i zaangażowanie, dzięki którym możemy tą dobrą wiadomość przekazać naszym pracownikom jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Komentarze

Komentarze