Kontakt

Siedziba:
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim

ul. W. Cybulskiego 30a

50-205 Wrocław

Telefon/fax:

tel/fax: 71 344 39 74
tel: 71 375 26 89

email: solidarnosc@uni.wroc.pl

Webmaster: biuro@chiliit.pl