Niech czapki zostaną na głowach…

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim wyraża dezaprobatę dla wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Kolegi Piotra Dudy, bezpośrednio angażujących Związek w działalność polityczną. Przypominamy, że kandydując na obecnie zajmowane stanowisko Kolega Przewodniczący deklarował odpolitycznienie roli „Solidarności” i zachowanie dystansu wobec partii politycznych.

Uważamy, że „Solidarność” powinna skupić się na działalności związkowej, czemu angażowanie Związku w politykę zdecydowanie nie sprzyja.

Komentarze

Komentarze