Pismo związków zawodowych do JM Rektora UWr w sprawie „nienauczycieli”

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym całkowicie nie dostrzega połowy pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych czyli tzw. „nienauczycieli”.
Ich status, drogi zawodowej kariery, czy wreszcie mechanizm kształtowania wynagrodzeń, po reformie ministra Gowina, nie istnieją w przepisach ustawy. Niestety, jak widać po pracach naszej Komisji Statutowej, nie istnieją też w zapisach proponowanego Statutu UWr.
Wszystkie działające na naszej uczelni związki zawodowe postanowiły więc zwrócić na ten wymagający pilnego uregulowania problem uwagę Jego Magnificencji Rektora. Publikujemy pismo w tej sprawie skierowane na jego ręce.

Komentarze

Komentarze