Walne Zebranie Delegatów

W dniu 9 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w sali nr 119 budynku Wydziału Fizyki i Astronomii UWr – pl. Maksa Borna 9 (I piętro) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Porządek zebrania:

  1. Wystąpienie Przewodniczącego Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
    – kol. Kazimierza Kimso
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej w roku 2015
  3. Informacja Skarbnika Komisji Zakładowej o sytuacji finansowej KZ
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusja
  6. Uchwały i wnioski WZD
  7. Zamknięcie WZD

Komentarze

Komentarze