Władze

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Kadencja 2018 -2022
Imię Nazwisko Funkcja Wydział/Jednostka Kontakt_telefoniczny e-mail
Andrzej Jabłoński Przewodniczący KZ Muzeum Przyrodnicze 71 375 41 64 andrzej.jablonski@uwr.edu.pl
Jan Kusznierz Z-ca Przewodniczącego KZ Instytut Biologii Środowiskowej 71 375 40 14 jan.kusznierz@uwr.edu.pl
Rafał Szubert Z-ca Przewodniczącego KZ Instytut Filologii Germańskiej 71 375 24 46 rafal.szubert@uwr.edu.pl
Jarosław Panek Skarbnik KZ Wydział Chemii 71 375 72 67 jaroslaw.panek@uwr.edu.pl
Grażyna Czajkowska Sekretarz KZ Biblioteka Uniwersytecka 71 346 31 50 grazyna.czajkowska@uwr.edu.pl
Ryszard Adamski Członek KZ Instytut Genetyki i Mikrobiologii 71 375 62 16 ryszard.adamski@uwr.edu.pl
Edyta Branas-Majchrowska Członek KZ Sekretariat KZ NSZZ ”S” UWr 71 375 26 89 edyta.branas-majchrowska@uwr.edu.pl
Katarzyna Guz-Regner Członek KZ Instytut Genetyki i Mikrobiologii 71 375 63 06 katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl
Justyna Kiersnowska Członek KZ Ogród Botaniczny 71 322 59 57 w. 18 justyna.kiersnowska@uwr.edu.pl
Zofia Marchewka Członek KZ Wydział Chemii 71 375 73 25 zofia.marchewka@uwr.edu.pl
Sławomir Opasek Członek KZ Biblioteka Uniwersytecka 71 375 24 16 slawomir.opasek@uwr.edu.pl
Mirosław Wolferd Członek KZ Dział Infrastruktury 71 375 28 92 miroslaw.wolferd@uwr.edu.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA
Kadencja 2018 -2022
Imię Nazwisko Funkcja Wydział/Jednostka Kontakt_telefoniczny e-mail
Arkadiusz Cencora Przewodniczący KR Biblioteka Uniwersytecka 71 375 24 18 arkadiusz.cencora@uwr.edu.pl
Ewa Szynkiewicz Członek KR Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego ewa.szynkiewicz@uwr.edu.pl
Justyna Mendowska Członek KR Instytut Genetyki i Mikrobiologii 71 375 63 49 justyna.mendowska@uwr.edu.pl

 

Delegaci na WZD Regionu Dolny Śląsk:

Andrzej Jabłoński, Jan Kusznierz

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Nauki:

Arkadiusz Cencora, Urszula Mikołajczak, Rafał Szubert