Zmiany kategorii zaszeregowania

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi  zmiany kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w dniu 13.03.2017 roku odbyło się spotkanie Jego Magnificencji Rektora UWr  prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w naszej Uczelni. W spotkaniu oprócz Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UWr – dr. Andrzeja Dąbrowskiego i Prezesa Rady Zakładowej ZNP – dr. Leszka Ryka uczestniczyli :

Kanclerz UWr – mgr Ryszard Żukowski, Kierownik Działu Kadr – mgr Elżbieta Solarewicz oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy UWr – Andrzej Jabłoński.

Przedstawiciele Pracodawcy zapewnili stronę społeczną, że konieczność zmiany kategorii zaszeregowania została spowodowana przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zmniejszyło ilość kategorii zaszeregowania w szkołach wyższych.

W celu wyjaśnienia kwestii transparentności i braku niekorzystnego wpływu dokonywanych zmian kategorii  na przyszłe uposażenia pracowników ustalono, że JM Rektor UWr wyda odpowiedni komunikat, czy też pismo przewodnie, rozwiewające wątpliwości zgłaszane związkom zawodowym przez pracowników.

Oczywiście po jego otrzymaniu, my również je udostępnimy, tak aby każdy z Państwa mógł się z nim zapoznać.

Komentarze

Komentarze