Życzenia na Święta i Nowy Rok

Mijający rok przyniósł na naszej Uczelni znaczące zmiany. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” z nieukrywaną radością, a zarazem z wielką nadzieją powitała wybór Pana Profesora Adama Jezierskiego na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przez szereg lat działalności na Uniwersytecie Wrocławskim  „Solidarność”  zawsze działała na drodze szeroko rozumianego kompromisu i poszukiwania porozumienia
z władzami Uczelni.

Mamy nadzieję, że wzajemny szacunek, dobra komunikacja i co najważniejsze
– konstruktywny dialog pomiędzy władzami Uczelni i organizacjami związkowymi pozwolą na rozwiązanie starych i bieżących problemów naszych pracowników
we własnym, uniwersyteckim gronie, w razie potrzeby nawet na drodze żmudnych rozmów i negocjacji.

Żywimy nadzieję, że ten dobry przykład płynący z Rektoratu będzie inspiracją
dla podobnych działań na poziomie Wydziałów i Instytutów.

Na zbliżające się Bożonarodzeniowe Święta i Nowy Rok życzymy wszystkim naszym Członkom, Sympatykom i Pracownikom naszej Uczelni, wiele radości, którą daje pokój z ludźmi i z Bogiem, zdrowia, cierpliwości w trudniejszych momentach życia oraz życzliwości od spotykanych ludzi.

Komentarze

Komentarze