Author archives:

Walne Zebranie Delegatów 2018

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się 24 marca 2018 roku o godz. 10:00, w sali nr 119 na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego – pl. Maksa Borna 9, I piętro. Skrócony program Zebrania: Otwarcie zebrania. Sprawy proceduralne (wybór przewodniczącego Zebrania, przyjęcie programu oraz regulaminu obrad, wybór protokolantów zebrania, Wybór Komisji Skrutacyjnej…

Czytaj więcej

Odeszła Alicja Konik

W niedzielę, przegrawszy długą walkę z chorobą, na zawsze odeszła od nas Alicja Konik. Była osobą niezwykle otwartą na ludzi i świat, empatyczną, radosną i ciepłą. Bardzo lubiła śmiać się i żartować. Z każdym umiała rozmawiać na dowolny temat, nawiązując nić porozumienia. Zapamiętamy ją jako życzliwą, wspaniałą i oddaną koleżankę, która zawsze mocno i emocjonalnie angażowała…

Czytaj więcej

Dobre informacje w sprawie praw autorskich

W odpowiedzi na interwencję Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Ministerstwo Finansów potwierdziło nasze informacje i interpretacje zawarte w poprzednim wpisie. Wynika to jasno z ostatniego akapitu pisma Ministerstwa Finansów: „Reasumując omawiane zmiany (wprowadzane nową ustawą o podatku dochodowym – przyp. KZ NSZZ „S”), począwszy od 2018 roku, nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów…

Czytaj więcej

Zmiana prawa podatkowego, a najwyższy kapitał i wartość Uniwersytetu Wrocławskiego

Społeczność akademicka rozumiana jako wspólnota pracowników, studentów i doktorantów, utrzymująca stałą  więź ze swoimi absolwentami, jest najwyższym kapitałem i wartością Uniwersytetu Wrocławskiego. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2013-2020   Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim bardzo krytycznie ocenia wprowadzenie efektów nowelizacji prawa podatkowego, dotyczącego kosztów uzyskania przychodu, na naszej Uczelni. Bardzo liczna grupa pracowników została…

Czytaj więcej

Wygrana batalia w Sądzie Pracy!

Po trwającej półtora roku batalii sądowej związanej ze zwolnieniem dr. Mariusza Mądrali z Instytutu Geologii w trakcie trwania kadencji społecznego inspektora pracy, w końcu grudnia ubiegłego roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok przywracający naszego kolegę do pracy. Sprawa miała charakter precedensowy związany z oceną dwóch przepisów zawartych w dwóch różnych ustawach –…

Czytaj więcej

Przekroczyć własną wyobraźnię …

Boże Narodzenie daje nam inspirację. Daje natchnienie do tego, aby kolejny raz spróbować. Postarać się coś zrobić. Ośmielić się. Poważyć się na coś. Sprawdzić wartość. W Boże Narodzenie Słowo pojawia się w żłobie. Niebo jest w żłobie. Wplata się w ludzkie, codzienne sprawy. Idzie przez Betlejem, „przez zwykłość, codzienność, przez osobliwe otoczenie świata zwierzęcego, poprzez…

Czytaj więcej

Pismo KZ do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kategorii zaszeregowania

Poniżej zamieszczamy treść pisma w sprawie kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, jakie Komisja Zakładowa skierowała do JM Rektora. W rezultacie zmian kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zaproponowanych przez pracodawcę w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania innych świadczeń…

Czytaj więcej