Category Archives: Archiwum aktualności i komentarzy

Spotkanie Wrocławskiego Ośrodka Krajowej Sekcji Nauki

We wtorek 8 maja odbyło się w siedzibie NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej pierwsze, po wyborach uczelnianych, spotkanie Wrocławskiego Ośrodka Krajowej Sekcji Nauki. Koordynatorem została ponownie dr hab. Ewa Rysiakiewicz–Pasek z PWr. Delegaci na WZD KSN poruszyli na spotkaniu zagadnienia: dotyczące sytuacji nauczycieli akademickich w świetle nowych zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów wprowadzanych ustawą…

Czytaj więcej

Nowa informacja o prawach autorskich

Z najnowszych danych Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, że zgodnie z naszymi poprzednimi informacjami, nowelizacja przepisów ustawy, przywracająca poprzednie brzmienie przepisu dotyczącego 50% kosztów uzyskania przychodu, obejmujące pracowników dydaktycznych uczelni, właśnie wczoraj opuściła komisje sejmowe i została skierowana do przegłosowania przez posiedzenie plenarne sejmu. Najprawdopodobniej nowelizacja ta zostanie uchwalona jeszcze na obecnym posiedzeniu parlamentu. Mamy nadzieję,…

Czytaj więcej

Depresja a praca

Do niedawna depresja była stygmatyzowana. Pracownik cierpiący na tę dokuczliwą dolegliwość unikał rozmawiania na ten temat, by nie przylgnęła do niego łatka „świra”. A tak się działo, gdy depresja i inne schorzenia o podłożu psychicznym należały do rzadkich. Tymczasem, jak donoszą publikatory, z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania Polacy przebywali na zwolnieniach chorobowych tylko…

Czytaj więcej

Informacje z Walnego Zebrania Delegatów

W sobotę 24 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim. Na posiedzeniu obecne były ustępujące władze oraz nowo wybrani delegaci. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. Wybory nadzorowała przedstawicielka Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk – koleżanka Daniela Duda. Na Przewodniczącego Komisji…

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Komisja…

Czytaj więcej

Walne Zebranie Delegatów 2018

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się 24 marca 2018 roku o godz. 10:00, w sali nr 119 na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego – pl. Maksa Borna 9, I piętro. Skrócony program Zebrania: Otwarcie zebrania. Sprawy proceduralne (wybór przewodniczącego Zebrania, przyjęcie programu oraz regulaminu obrad, wybór protokolantów zebrania, Wybór Komisji Skrutacyjnej…

Czytaj więcej

Odeszła Alicja Konik

W niedzielę, przegrawszy długą walkę z chorobą, na zawsze odeszła od nas Alicja Konik. Była osobą niezwykle otwartą na ludzi i świat, empatyczną, radosną i ciepłą. Bardzo lubiła śmiać się i żartować. Z każdym umiała rozmawiać na dowolny temat, nawiązując nić porozumienia. Zapamiętamy ją jako życzliwą, wspaniałą i oddaną koleżankę, która zawsze mocno i emocjonalnie angażowała…

Czytaj więcej

Dobre informacje w sprawie praw autorskich

W odpowiedzi na interwencję Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Ministerstwo Finansów potwierdziło nasze informacje i interpretacje zawarte w poprzednim wpisie. Wynika to jasno z ostatniego akapitu pisma Ministerstwa Finansów: „Reasumując omawiane zmiany (wprowadzane nową ustawą o podatku dochodowym – przyp. KZ NSZZ „S”), począwszy od 2018 roku, nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów…

Czytaj więcej

Zmiana prawa podatkowego, a najwyższy kapitał i wartość Uniwersytetu Wrocławskiego

Społeczność akademicka rozumiana jako wspólnota pracowników, studentów i doktorantów, utrzymująca stałą  więź ze swoimi absolwentami, jest najwyższym kapitałem i wartością Uniwersytetu Wrocławskiego. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2013-2020   Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim bardzo krytycznie ocenia wprowadzenie efektów nowelizacji prawa podatkowego, dotyczącego kosztów uzyskania przychodu, na naszej Uczelni. Bardzo liczna grupa pracowników została…

Czytaj więcej

Wygrana batalia w Sądzie Pracy!

Po trwającej półtora roku batalii sądowej związanej ze zwolnieniem dr. Mariusza Mądrali z Instytutu Geologii w trakcie trwania kadencji społecznego inspektora pracy, w końcu grudnia ubiegłego roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok przywracający naszego kolegę do pracy. Sprawa miała charakter precedensowy związany z oceną dwóch przepisów zawartych w dwóch różnych ustawach –…

Czytaj więcej