Category Archives: Archiwum aktualności i komentarzy

Zmiana prawa podatkowego, a najwyższy kapitał i wartość Uniwersytetu Wrocławskiego

Społeczność akademicka rozumiana jako wspólnota pracowników, studentów i doktorantów, utrzymująca stałą  więź ze swoimi absolwentami, jest najwyższym kapitałem i wartością Uniwersytetu Wrocławskiego. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2013-2020   Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim bardzo krytycznie ocenia wprowadzenie efektów nowelizacji prawa podatkowego, dotyczącego kosztów uzyskania przychodu, na naszej Uczelni. Bardzo liczna grupa pracowników została…

Czytaj więcej

Wygrana batalia w Sądzie Pracy!

Po trwającej półtora roku batalii sądowej związanej ze zwolnieniem dr. Mariusza Mądrali z Instytutu Geologii w trakcie trwania kadencji społecznego inspektora pracy, w końcu grudnia ubiegłego roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok przywracający naszego kolegę do pracy. Sprawa miała charakter precedensowy związany z oceną dwóch przepisów zawartych w dwóch różnych ustawach –…

Czytaj więcej

Przekroczyć własną wyobraźnię …

Boże Narodzenie daje nam inspirację. Daje natchnienie do tego, aby kolejny raz spróbować. Postarać się coś zrobić. Ośmielić się. Poważyć się na coś. Sprawdzić wartość. W Boże Narodzenie Słowo pojawia się w żłobie. Niebo jest w żłobie. Wplata się w ludzkie, codzienne sprawy. Idzie przez Betlejem, „przez zwykłość, codzienność, przez osobliwe otoczenie świata zwierzęcego, poprzez…

Czytaj więcej

Pismo KZ do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kategorii zaszeregowania

Poniżej zamieszczamy treść pisma w sprawie kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, jakie Komisja Zakładowa skierowała do JM Rektora. W rezultacie zmian kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zaproponowanych przez pracodawcę w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania innych świadczeń…

Czytaj więcej

Raport Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, powołana przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 18 marca 2017 r. opublikowała swój pierwszy raport zatytułowany „Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0”. Zawiera on niezmiernie interesujące zestawienia i analizy dotyczące projektów założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przygotowanych przez trzy zespoły ministerialne.…

Czytaj więcej

Pismo JM Rektora w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania z komentarzem KZ

W nawiązaniu do pisma JM Rektora UWr prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z 14.03.2017 r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania, pragniemy zauważyć, że według posiadanych przez nas informacji, zmiana ta dokonana w oparciu o zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.12.2016 roku, wciąż budzi wątpliwości wśród pracowników, szczególnie w kontekście wspomnianej w piśmie…

Czytaj więcej

Zmiany kategorii zaszeregowania

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi  zmiany kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w dniu 13.03.2017 roku odbyło się spotkanie Jego Magnificencji Rektora UWr  prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w naszej Uczelni. W spotkaniu oprócz Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UWr – dr. Andrzeja Dąbrowskiego i Prezesa Rady…

Czytaj więcej

Niech czapki zostaną na głowach…

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim wyraża dezaprobatę dla wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Kolegi Piotra Dudy, bezpośrednio angażujących Związek w działalność polityczną. Przypominamy, że kandydując na obecnie zajmowane stanowisko Kolega Przewodniczący deklarował odpolitycznienie roli „Solidarności” i zachowanie dystansu wobec partii politycznych. Uważamy, że „Solidarność” powinna skupić się na działalności związkowej, czemu angażowanie…

Czytaj więcej

Święta tuż …

Tak wiele trzeba, aby nie pozbawić życia naszego nadziei. Nadzieja umiera ostatnia. A może nie umiera nigdy. Człowiek chce mieć nadzieję. Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego. Nadzieję. Ufność, że to się spełni. Nadzieję. Możliwość spełnienia czegoś. Nadzieja jest darem Światła. A teraz gdzieś ten sens nadziei się ukrył. Przykrył go śnieg? Śniegu ani śladu. Zupełnie…

Czytaj więcej