Category Archives: Najnowsze

Walne Zebranie Delegatów 2018

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się 24 marca 2018 roku o godz. 10:00, w sali nr 119 na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego – pl. Maksa Borna 9, I piętro. Skrócony program Zebrania: Otwarcie zebrania. Sprawy proceduralne (wybór przewodniczącego Zebrania, przyjęcie programu oraz regulaminu obrad, wybór protokolantów zebrania, Wybór Komisji Skrutacyjnej…

Czytaj więcej

Odeszła Alicja Konik

W niedzielę, przegrawszy długą walkę z chorobą, na zawsze odeszła od nas Alicja Konik. Była osobą niezwykle otwartą na ludzi i świat, empatyczną, radosną i ciepłą. Bardzo lubiła śmiać się i żartować. Z każdym umiała rozmawiać na dowolny temat, nawiązując nić porozumienia. Zapamiętamy ją jako życzliwą, wspaniałą i oddaną koleżankę, która zawsze mocno i emocjonalnie angażowała…

Czytaj więcej

Dobre informacje w sprawie praw autorskich

W odpowiedzi na interwencję Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Ministerstwo Finansów potwierdziło nasze informacje i interpretacje zawarte w poprzednim wpisie. Wynika to jasno z ostatniego akapitu pisma Ministerstwa Finansów: „Reasumując omawiane zmiany (wprowadzane nową ustawą o podatku dochodowym – przyp. KZ NSZZ „S”), począwszy od 2018 roku, nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów…

Czytaj więcej