Pismo JM Rektora w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania z komentarzem KZ

W nawiązaniu do pisma JM Rektora UWr prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z 14.03.2017 r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania, pragniemy zauważyć, że według posiadanych przez nas informacji, zmiana ta dokonana w oparciu o zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.12.2016 roku, wciąż budzi wątpliwości wśród pracowników, szczególnie w kontekście wspomnianej w piśmie JM Rektora „zasady równego traktowania”.

O ile bowiem w wielu wypadkach nowa kategoria zaszeregowania, którą Państwo otrzymaliście, posiada dokładnie tą samą kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, co poprzednia wyższa grupa ze „starego” zarządzenia Ministra, to jednak znane są nam przypadki, w których pracownikom przyznano kategorię niższą (w skali zastosowanej w nowym zarządzeniu), mimo istnienia w tymże zarządzeniu kategorii wyższej, zapewniającej identyczną kwotowo minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, jak „stara” kategoria zaszeregowania.

Nie uzyskaliśmy informacji dlaczego tak jest, ani ilu osób to dotyczy i dlatego przedstawiamy Państwu tabelę, w której poprzednie kategorie zaszeregowania zestawiono z nowymi, tak aby łatwiej było sprawdzić jak wygląda zmiana kategorii w Państwa przypadku.

Jeśli czujecie się Państwo pokrzywdzeni w wyniku przydzielenia nowej kategorii zaszeregowania, to prosimy o zgłaszanie takich przypadków na adres Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UWr: solidarnosc@uni.wroc.pl

Zwracamy też uwagę, że podczas spotkania z JM Rektorem UWr przeprowadzonego w dniu 13.03.2017 r. była mowa o tym, że zmiana kategorii zaszeregowania nie wpłynie na przyszłe nasze podwyżki, tymczasem w piśmie Pana Rektora jest mowa o tym, że zmiana kategorii  „nie ogranicza możliwości awansu stanowiskowego i finansowego pracownika”, a to przecież zupełnie co innego.

Komentarze

Komentarze