Raport Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, powołana przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 18 marca 2017 r. opublikowała swój pierwszy raport zatytułowany „Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0”. Zawiera on niezmiernie interesujące zestawienia i analizy dotyczące projektów założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przygotowanych przez trzy zespoły ministerialne. Zachęcamy do zapoznania się z tym raportem.

Zachęcamy też do zapoznania się ze stanowiskiem Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Wrocław w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym przyjęte przez przedstawicieli organizacji  NSZZ „Solidarność” wyższych uczelni Wrocławia zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, na spotkaniu, które w dniu 3 kwietnia 2017 r. zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz komentarzem naszej Koleżanki Urszuli Mikołajczak, która uczestniczyła w tym spotkaniu.

 

Komentarze

Komentarze