Władze

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Kadencja 2014 -2018
Imię Nazwisko Funkcja Wydział/Jednostka Kontakt_telefoniczny e-mail
Andrzej Dąbrowski Przewodniczący KZ Instytut Fizyki Doświadczalnej 71 375 92 62 andab@ifd.uni.wroc.pl
Andrzej Jabłoński Z-ca Przewodniczącego KZ Muzeum Przyrodnicze 71 375 41 64 anjab@biol.uni.wroc.pl
Marek Kinstler Skarbnik KZ Wydział Prawa, Administracji    i Ekonomii 71 375 26 63 marek.kinstler@uwr.edu.pl
Grażyna Czajkowska Sekretarz KZ Biblioteka Uniwersytecka 71 346 31 50 grazyna.czajkowska@bu.uni.wroc.pl
Ryszard Adamski Członek KZ Instytut Mikrobiologii 71 375 62 16 ryszard.adamski@microb.uni.wroc.pl
Katarzyna Guz – Regner Członek KZ Instytut Genetyki i Mikrobiologii 71 375 63 06 katarzyna.guz@microb.uni.wroc.pl
Justyna Kiersnowska Członek KZ Ogród Botaniczny 71 322 59 57 w. 18 justyna.kiersnowska@uni.wroc.pl
Alicja Konik Członek KZ Biblioteka Uniwersytecka 71 375 24 19 alicja.konik@bu.uni.wroc.pl
Jan Kusznierz Członek KZ Instytut Biologii Środowiskowej 71 375 40 14 kusznierz@biol.uni.wroc.pl
Zofia Marchewka Członek KZ Wydział Chemii 71 375 73 25 zofia.marchewka@chem.uni.wroc.pl
Justyna Mendowska Członek KZ Instytut Genetyki i Mikrobiologii 71 375 63 49 justyna.mendowska@microb.uni.wroc.pl
Sławomir Opasek Członek KZ Biblioteka Uniwersytecka 71 375 24 16 s.opasek@interia.pl
Jarosław Panek Członek KZ Wydział Chemii 71 375 72 24 jaroslaw.panek@chem.uni.wroc.pl
Rafał Szubert Członek KZ Instytut Filologii Germańskiej 71 375 24 46 rafal.szubert@uwr.edu.pl
Ewa Szynkiewicz Członek KZ 693643232 ewa.szynkiewicz@uni.wroc.pl
Ewa Wójtowicz Członek KZ Instytut Astronomii 71 337 80 60 wojtowicz@astro.uni.wroc.pl
Mirosław Wolferd Członek KZ Dział Infrastruktury 71 375 28 92 miroslaw.wolferd@uwr.edu.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA
Kadencja 2014 -2018
Imię Nazwisko Funkcja Wydział/Jednostka Kontakt_telefoniczny e-mail
Urszula Mikołajczak Przewodnicząca KR Instytut Fizyki Doświadczalnej 71 375 94 75 umikolaj@ifd.uni.wroc.pl
Bogdan Barwiński Z-ca Przewodniczącej KR Instytut Fizyki Doświadczalnej 71 375 94 61 barwinsk@ifd.uni.wroc.pl
Jerzy Piątkowski Członek KR Instytut Genetyki i Mikrobiologii 71 375 62 77 jerzy.piatkowski@microb.uni.wroc.pl
Andrzej Vogt Członek KR vogt@wchuwr.chem.uni.wroc.pl

 

Delegaci na WZD Regionu Dolny Śląsk:

Andrzej Jabłoński, Jan Kusznierz

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Nauki:

Bogdan Barwiński, Arkadiusz Cencora, Katarzyna Guz – Regner, Justyna Mendowska