Z sądu pracy

Niestety nie wszystkie problemy pracownicze daje się załatwić w drodze porozumienia. Instancją do której można się wówczas odwołać jest Sąd Pracy. Dla naszych spraw uniwersyteckich będą to zazwyczaj dwa wydziały Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław Śródmieście: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (dla tych osób wnoszących sprawę, których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł) i X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (dla tych osób, których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ź) lub też VII Wydział Pracy Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który pełni też rolę II instancji dla Sądu Rejonowego.

Nasz związek zawodowy udziela pomocy prawnej pracownikom, którzy zmuszeni są wystąpić na drogę sądową. Każdy taki przypadek jest indywidualnie analizowany przez naszą Komisję Zakładową, a także prawników z Zarządu Regionu. Pomoc prawna nie ogranicza się tylko do pisania pism procesowych ale często też do reprezentowania pracownika przed sądem.

Na tej stronie postaramy się przedstawić Państwu przykłady spraw, które są reprezentatywne dla różnych kategorii problemów trafiających do sądu. Najciekawsze rozstrzygnięcia sąd umieszcza w swojej ogólnodostępnej bazie orzeczeń sądowych, dzięki której możecie się Państwo zapoznać z pełnym uzasadnieniem wyroku sądu w danej sprawie.

Rozpoczniemy od najczęstszej chyba kategorii spraw trafiających do sądu, związanych z sytuacją w której pracownik traci pracę wskutek wypowiedzenia.

Konkretny przypadek, który chcielibyśmy tym razem przedstawić w charakterze przykładu dotyczy wypowiedzenia z powodu redukcji etatu. Ten rodzaj wypowiedzenia bywa czasem pretekstem do pozbycia się pracownika, niewygodnego z jakichś względów dla pracodawcy i choć w przykładowym przypadku, którego ilustrację stanowi orzeczenie sądowe, do zapoznania się z którym gorąco zachęcamy, nie udało się nam przekonać sądu, że tak właśnie było, to jednak udało się udowodnić, że choć kryteria przyjęte w doborze pracowników wytypowanych do zwolnienia były pozornie właściwe, to ich praktyczne zastosowanie zdecydowanie już niewłaściwe. Efektem tego był wyrok przywracający zwolnionego pracownika, członka naszego związku, do pracy.

Uzasadnienie tego wyroku, z którym zapoznacie się Państwo tutaj:

http://orzeczenia.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/content/$N/155025500005021_X_P_000652_2011_Uz_2013-03-01_001

jest tak kompletne, jasne i wszechstronne, że nie wymaga żadnego komentarza.

Może być też nieocenionym źródłem informacji prawnej dla osób, które znajdą się w podobnej sytuacji.

Zachęcamy do uważnej lektury!